Anmälda spelare för Örebro

Spelare
Adam Johnsson
Adam Larsson
Adrian Sjöholm
Albin Cedergren
Albin Sandberg
Alex Joki
Alfons Berg Landqvist
Alfred Odbert
Alice Lindqvist
Alicia Karlsen
Alma Ahlin
Alvin Kvarnström
Andreas Svensson
Angelica Levin
Annie Kahlbom
Aricha Sirichang
Carl Svensson
Casper Samuelsson
Christoffer Cranser
Christoffer Ivarsson
Daniel Johansson
David Gunter
David Sandberg
Ebbot Björn
Edward Karle
Elias Rickardsson
Elias Sjögren
Eliaz Olsson
Ellinor Karlsson
Emanuel Jonsson
Emil Nilsson
Emma Lejman
Emma Mewén
Erik Johansson
Erik Larsson
Felix Bergman
Filip Davidsson
Filip Edqvist
Goliat Olofsson
Hanna Jönsson
Hugo Nilsson
Jack Leinhard
Jacob Blad
Jesper Wiklund
Joel Hedlund
Joel Johansson
Joel Lothigius
Jonas Dons
Jonathan Hallberg
Josefin Andersson
Judith Friman
Kajsa Samuelsson
Kevin Melin
Kristoffer Strömberg
Leo Ornered
Liam Söderkvist
Linda Johansson
Lucas Fjällborg
Ludvig Hübinette
Lukas Andersson
Lukas Sevelin
Mattias Israelsson
Max Näll
Niklas Rothman
Nora Johansson
Oliver Nyrup Malm
Olivia Malmer
Olle Rasmussen
Oscar Lund Larsen
Rasmus Olsson
Robin Ilhammar
Robin Sandberg
Sandra Lundgren
Sarawut Sirichang
Simon Johansson
Sofia Hultstedt
Sunny Östling
Theo Stéen
Theodore Axberg
Tilda Lindberg
Tim Fredriksson
William Berggren
William Löf
William Olofsson
William Svensson
Zakarias Lindqvist

TOTALT: 86 SPELARE